چـــه زود

.. گــــاهـــی بــــــرخـــــــی انســــــانهــــــا چــــه دیــــــــر دل

 

میـبـنــدنـــد

 

........ و چــــه زود دل میکنـــند..

 

.... چــه دیــــر وابـــستــه میـــشـــونــــد

 

......... ....... وچـــه زود سیــــــــر میـــــشــــونــــــد...

 

. روزگـــــــــــاری شـــــــــــده عجــبـــــــــ.................!!!


/ 10 نظر / 15 بازدید
بامداد خمار

سلام، خیلی اثر گذار است

گلشن

سارا واقعا درسته گناه دل نیست[قلب] دلها رو شکسته اند[گل] ممنونم خیلی زیبا بود[دست]

گلشن

سارا واقعا درسته گناه دل نیست[قلب] دلها رو شکسته اند[گل] ممنونم خیلی زیبا بود[دست]

دیبا

با چشم دل ببين نه با پندار و ذهن . با هر نفس خود بگو :همين که هستم يعني او مرا مي خواهد و من او را مي طلبم.. من ترک عشق و شاهد و ساغر نمي کنم صد بار توبه کردم و ديگر نمي کنم وقتي که هيچ نگاهي هيچ کلامي و هيچ صدايي برايت بي معني نباشد هر نقطه اي براي تو مبدا آغاز خواهد بود و هر حرکتي در هر جهتي لحظه پرواز...

دیبا

با چشم دل ببين نه با پندار و ذهن . با هر نفس خود بگو :همين که هستم يعني او مرا مي خواهد و من او را مي طلبم.. من ترک عشق و شاهد و ساغر نمي کنم صد بار توبه کردم و ديگر نمي کنم وقتي که هيچ نگاهي هيچ کلامي و هيچ صدايي برايت بي معني نباشد هر نقطه اي براي تو مبدا آغاز خواهد بود و هر حرکتي در هر جهتي لحظه پرواز...

بارش

پیشاپیش می بوسمت یکی این ور (‘; ‘ ) یکی اون ور( ‘ ;’) یادت باشه اولین روبوسی عیدو من کردم…پیشاپیش سال نومبارک. [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][بوسه][بوسه]

مهدی

بهله بهله ... دقیقا همینجوری شده ..... روزگاری عجیب ....

من و دلم همیشه عاشق

چند روز دیگه بهار میاد و همه چیز رو تازه میکنه سال رو ،ماه رو، روزها رو، هوا رو، طبیعت رو ، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به همه اون تازگی می ارزه، دوستیمون! سال نو پیشاپیش مبارک[قلب][گل][ماچ]

میلاد

دل بستن آسونه ولی.... امان از دل کندن[اوه]