"بی خیال"

 

امروز فهــمیدم...
 
خدا شانه هــایم را فقط برای این نیافریده است

ڪه ڪوله بار غم هــایم را به دوش بڪشند
 
گاهــی لازم است...
 
با یڪ لبخند شانه هــایم را بیندارم بالا
 
و بگویم "بی خیال"


/ 1 نظر / 25 بازدید