خداوندا؛

خداوندا؛

هدایتم کن تا به این باور برسم؛

که جواب برخی دعاهایم؛

«صبر» و «انتظار» است ...

 

*مرجان سرخ*

/ 2 نظر / 24 بازدید
سهیل

دوست واقعی کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند . مارکز [لبخند][گل][گل][گل]