شاید امروز

 

شاید امروز چشمهایت مثل دیروز برقی نداشته باشد


وقلبت نیز نای تپیدن برای من


اما هنوز چشمهای من برای تو میدرخشد


و قلبم نیز میتپد برای تو

/ 7 نظر / 21 بازدید
کورش

[تایید][تایید][تایید]

عاطی

غم دانه دانه می افتد روی گونه هایم بی انصاف شور است طعم نبودنت!

عاطی

از همان ابتدا دروغ گفتند، مگر نگفتند که:من و تو ما میشویم؟ پس چرا حالا من اینقدر تنهاست… از کی تو اینقدر سنگ دل شد؟ اصلا این او را کی بازی داد؟ که آمد و تو را با خود برد و شدید ما!

عاطی

به سلامتی اونی که داشت میرفت،گفتم:نمیتونی فراموشم کنی، برگشت نگام کرد… گفتم:دیدی نمیتونی فراموشم کنی. گفت:شما!؟

مائده

وقتی تو با منی … ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …

نازنین زهرا

ب سلامتی دختری که به خاطر عشقش عرق میخوره و عشقش تو بغل کسی دیگه عرق میکنه

نيلوفر

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن