بـی تـابــم …..

بـی تـابــم …..

دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــل مـــحکم …

کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین ..

هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده

/ 4 نظر / 22 بازدید
میلاد

سکوتی کرده ام بلاتر از فریاد نیست! از روی رضایت هم نیست! سکوت کرده ام چون نمیدانم نمیدانم جواب بی معرفتی چیست!!

علی فلسفی

دنیایم را میدهم برای لبخندت… هراسی نیست.. شاد که باشی دنیا از آن من است…

مائده

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه ! وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه ! اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره این یعنی همه چیز !

Ahmad

آخی قشنگ بود کاشکی دل آدم این همه راحت خالی می شد