ســر و تـــه

هر وقت توی آب یه آدمی رو می بینم

که ســر و تـــه ایستاده

نگاهش می کنم و هر هر می خندم

البته نباید این کار رو بکنم

چون شاید تو یه دنیای دیگه ای

در زمان دیگه ای ،در جای دیگه ای

چه بسا همون آدم درست ایستاده

و این منم که ســر و تــه ایستاده ام..!

شل سیلور استاین


/ 0 نظر / 103 بازدید