جای خالیت

جای خالیت را آنقدر با چشمانم آب می دهم؛

که باز، کنارم سبز شوی ...


*مرجان سرخ*

/ 1 نظر / 22 بازدید
raha

ایمان داشته باش که کمترین مهربانی ها از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانیست! [گل]