پس انصافت کو؟

پس انصافت کو؟

تو را ذره، ذره به دست آورده بودم،

حق نداری خروار، خروار بروی...

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
asal

[تایید][تایید]منم موافقم حق نداشتي بري .............منم تنهام ......[گریه][گریه]

asal

دوستم منو تنها گذاشت .............نميبخشمش..[گریه]