/ 8 نظر / 20 بازدید
❤ℓღvε❤

میرم و می میرم آسوده میشم از عشق .. میرم و میمیرم جشن تولد مرگمو برای تو زیر آب میگیرم….

ذکریا

سـلـامــی چــو بـوی خــوش آشــنــایــی بــــدان مــــردم دیــــده روشــــنـــایــــی درودی چــــو نــــور دل پــــارســـایـــان بـــدان شـــمـــع خــلــوتــگــه پــارســایــی نــمـی‌بــیــنـم از هـمـدمـان هـیـچ بـر جـای دلــم خـون شـد از غـصـه سـاقـی کـجـایـی ز کــوی مـغـان رخ مـگـردان کـه آن جـا فــروشــنـد مــفــتــاح مــشــکـل گـشـایـی عروس جهان گر چه در حد حسن است ز حـــد مـــی‌بـــرد شـــیـــوه بـــی‌وفـــایـــی دل خــســتــه مــن گـرش هـمـتـی هـسـت نــخــواهــد ز ســنــگـیـن دلـان مـومـیـایـی مــی صــوفــی افــکـن کـجـا مـی‌فـروشـنـد کـــه در تـــابـــم از دســت زهــد ریــایــی رفـیـقـان چـنـان عـهـد صـحبت شکستند کــه گــویــی نــبــوده‌ســت خــود آشـنـایـی مــرا گــر تــو بــگــذاری ای نـفـس طـامـع بـــســـی پـــادشــایــی کــنــم در گــدایــی بـــیـــامـــوزمـــت کـــیــمــیــای ســعــادت ز هــمــصــحــبــت بــد جــدایــی جــدایــی مــکـن حـافـظ از جـور دوران شـکـایـت چـــه دانــی تــو ای بــنــده کــار خــدایــی ایام به کام[گل] الحق که اول ایمنی بعدا کار

سلام بی زحمت یه دقیقه بیا وبلاگم و تو نظر سنجی شرکت کن[گل] راستی وقتی کد لوگومو دانلود کردی و تو وبت گذاشتی خبرم کن[لبخند] اینم ادرسه وبلاگمه http://behtarinkhanande.persianblog.ir/post/2

asal

سلام سارا جان .خوبي عزيزم ؟کجايي تو .چرا کم پيدا شدي ؟نکنه توام مثل من دلت گرفته و ناراحتي اره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من که ديگه خسته شدم از اين زندگي کوفتي ...[دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

asal

فقط دوس دارم ديگه نباشم ...........از تنهايي خسته شدم ....[ناراحت][ناراحت][نگران]