حرف حق

حرف حق میزنی عزیزم..

ولی باید یاد بگیری هر حقیقتی رو

توی صورت طرف مقابل تُــف نکنی..!!

 روح و روان آدمهــا از هر حقیقتی عزیزتره..!


/ 0 نظر / 20 بازدید