همیشه

همیشه آنکه می رود؛

کمی از ما را با خود می برد ...!

 

*مرجان سرخ*

/ 4 نظر / 26 بازدید
younes2

به عمق وجودت نگاه کنو به حرف دلت گوش کن گاهی به چشمانم نمیشه اعتماد کرد پس بعضی اوقات لازمه احساسی عمل کنی با چشم بسته...

بابلی ریکا

چوپان قصه ی ما دروغگو نبود او تنها بود واز شدت تنهایی فریاد گرگ سر میداد! افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد وهمه در پی گرگ بودند !این میان فقط گرگ فهمید که چوپان تنهاست

بابلی ریکا

برای بلند شدن باید خم شد .اگر گاهی مشکلات تو را خم کرد ؛ بدان آغاز ایستادن است .