کــــاش

کــــاش جایــــی برویــــم …!

تابلویــــی داشـتــــه باشـــــد ..

کــــه رویــــش خـــــدا نـوشتــــه باشـــد :

پــــــایــــــان تمــــــــام دلتنگـــی هــــــا …………!


/ 4 نظر / 36 بازدید
بیتاneverdie.persianblog.ir

الهی عزیزم وبلاگت خیلی قشنگه [گل]

پیمان اوریا

هوا گرفته بود باران می بارید٬کودکی آهسته گفت:خدایا گریه نکن همه چی درست میشه...!

زهرا

آن مکانی که می گویی همان دلهای کوچکمان است...فقط باید شخمش بزنیمو کمی آماده اش کنیم...

زهرا

آن مکانی که می گویی همان دلهای کوچکمان است...فقط باید شخمش بزنیمو کمی آماده اش کنیم...